Video Intro

PACINOS Signature Line - Thương hiệu sản phẩm của Barber Mỹ

Viết bởi Phan Việt Hưng vào


PACINOS Signature Line - Thương hiệu sản phẩm của Barber Mỹ, hướng tới các BarberShop và những Khách hàng thực sự nâng niu mái Tóc của mình.

Xem thêm →

Zuy Minh Haircut * Modern Short Quiff * LNY2019 Morris Motley

Viết bởi Phan Việt Hưng vào

Kiểu tóc Modern Short Quiff đã thành thương hiệu của Zuy Minh 

🔘 Stylish: Zuy Minh

🔘 Model: Nguyễn Huy Trường

🔘 Sản phẩm: Morris Motley LNY2019 Prestyler Hair Thickening Tonic + sáp tạo kiểu tóc LNY2019 TSB2

Xem thêm →

HOW TO CREATE A Slick back hairstyle * PACINOS Matte + Pomade

Viết bởi Phan Việt Hưng vào

PACINOS Signature Line - Thương hiệu sản phẩm của Barber Mỹ, hướng tới các BarberShop và những Khách hàng thực sự nâng niu mái Tóc của mình.

Xem thêm →