Video Intro

PACINOS - Thương Hiệu sản phẩm của Barber

Viết bởi Phan Việt Hưng vào

PACINOS - Thương hiệu được tạo ra bởi Barber, dành cho các Barber và các BarberShop.

Xem thêm →

Making of TSB 02 and CLAY CLEANSER - Version 5

Viết bởi Phan Việt Hưng vào

The Making of TSB 02 and CLAY CLEANSER - Version 5

Quá trình làm ra sản phẩm tạo kiểu TSB 02 và dầu gội CLAY CLEANSER Version 5 trực tiếp tại Lab của MORRIS MOTLEY ở Úc.

Xem thêm →

Morris Motley - TSB 02 with Sam Wines

Viết bởi Phan Việt Hưng vào

Một trong những người đầu tiên trên thế giới được thưởng thức TSB 02 - sản phẩm tạo kiểu Tóc mới nhất của MORRIS MOTLEY - người mẫu Úc Sam Wines.

Hãy xem hiệu năng thực tế của TSB 02 khi lên tóc Sam Wines sẽ như thế nào các bạn nhé!!!

Xem thêm →