Maison Matine

Maison Matine là một thương hiệu nước hoa của Pháp với tinh thần quốc tế được thành lập bởi Marie Kellou và Arthur Ponroy. "Chúng tôi nhắm đến một thế hệ «không có quy tắc», và đang tìm kiếm sự tự do, Chúng tôi đề xuất sự ăn mặc cùng với sáng tạo nước hoa, sẽ là biểu tượng của sự tương tác xã hội!" - một lưu ý từ thương hiệu.

Nhà thiết kế Maison Matine có khoảng 11 loại nước hoa. Maison Matine là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2019 và phiên bản mới nhất là từ năm 2023. Nước hoa Maison Matine được sản xuất với sự cộng tác của các nhà chế tạo nước hoa Philippine Courtière, Ane Ayo, Fabrice Pellegrin, Adilson Rato, Elise Benat, Laurent Marrone và Remi Barbier.

Maison Matine

Maison Matine - Arashi No Umi EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ xanhNăm ra mắt: 2023Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 8 giờĐộ toả hương:...
2,100,000₫
Maison Matine - Arashi No Umi EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ xanhNăm ra mắt: 2023Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 8 giờĐộ toả hương:...
490,000₫
Maison Matine - Avant L'Orage EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ...
2,100,000₫
Maison Matine - Avant L'Orage EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ...
490,000₫
Maison Matine - Bain De Midi EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ lưu...
2,100,000₫
Maison Matine - Bain De Midi EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ lưu...
490,000₫
Maison Matine - Esprit De Contradiction EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 6 đến 8...
2,100,000₫
Maison Matine - Esprit De Contradiction EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 6 đến 8...
490,000₫
Maison Matine - Hasard Bazar EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Vani hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Ane Ayo và Fabrice...
2,100,000₫
Maison Matine - Hasard Bazar EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương Vani hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Ane Ayo và Fabrice...
490,000₫
Maison Matine - Into The Wild EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Adilson RatoĐộ lưu hương:...
2,100,000₫
Maison Matine - Into The Wild EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Adilson RatoĐộ lưu hương:...
490,000₫
Maison Matine - Lost In Translation EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ biểnGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2021Nồng độ: EDPNhà pha chế: Laurent MarroneĐộ lưu hương: Tầm 8...
2,100,000₫
Maison Matine - Lost In Translation EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ biểnGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2021Nồng độ: EDPNhà pha chế: Laurent MarroneĐộ lưu hương: Tầm 8...
490,000₫
Maison Matine - Nature Insolente EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhNăm ra mắt: 2021Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ lưu hương: Tầm 6 đến 8 giờĐộ...
2,100,000₫
Maison Matine - Nature Insolente EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhNăm ra mắt: 2021Nồng độ: EDPNhà pha chế: Philippine CourtièreĐộ lưu hương: Tầm 6 đến 8 giờĐộ...
490,000₫
Maison Matine - Poom Poom EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, gỗ xạ hươngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Remi BarbierĐộ...
2,100,000₫
Maison Matine - Poom Poom EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, gỗ xạ hươngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Remi BarbierĐộ...
490,000₫
Maison Matine - Tu Te Calmes EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ cay nồngNăm ra mắt: 2023Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 8 giờĐộ toả hương:...
2,100,000₫
Maison Matine - Tu Te Calmes EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ cay nồngNăm ra mắt: 2023Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: Tầm 8 giờĐộ toả hương:...
490,000₫
Maison Matine - Warni Warni EDP - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ Giới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Elise BenatĐộ lưu hương: Tầm 8...
2,100,000₫
Maison Matine - Warni Warni EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ Giới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Elise BenatĐộ lưu hương: Tầm 8...
490,000₫