Louis Vuitton

Nước hoa Louis Vuitton có dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1927 và gần đây nhất là vào năm 2016. Nước hoa Louis Vuitton được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Jacques Cavallier.

Louis Vuitton là hãng nước hoa Pháp. Ngành nghề kinh doanh của Louis Vuitton được phân loại vào nhóm Thời trang. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của LVMH

Louis Vuitton

Louis Vuitton - Afternoon Swim EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: 3-4...
8,500,000₫
Louis Vuitton - Afternoon Swim EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: 3-4...
990,000₫
Louis Vuitton - Apogee EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: 3...
8,900,000₫
Louis Vuitton - Apogee EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: 3...
990,000₫
Louis Vuitton - Attrape - Rêves EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: hương hoa cỏ phương ĐôngGiới tính: NữNăm ra mắt: 2018Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
8,500,000₫
Louis Vuitton - Attrape - Rêves EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: hương hoa cỏ phương ĐôngGiới tính: NữNăm ra mắt: 2018Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
990,000₫
Louis Vuitton - Au Hasard EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ hổ pháchGiới tính: NamNăm ra mắt: 2018Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương:...
990,000₫
Louis Vuitton - Cactus Garden EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanh thơm ngátGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
8,900,000₫
Louis Vuitton - Cactus Garden EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanh thơm ngátGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
1,090,000₫
Louis Vuitton - California Dream EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, trái câyGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2020Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: 7...
8,500,000₫
Louis Vuitton - California Dream EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, trái câyGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2020Nồng độ: EDPNhà pha chế: Độ lưu hương: 7...
990,000₫
Louis Vuitton - City Of Stars EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2022Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: trên...
8,500,000₫
Louis Vuitton - City Of Stars EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2022Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: trên...
990,000₫
Louis Vuitton - Coeur Battant EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ SípGiới tính: NữNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương:...
8,900,000₫
Louis Vuitton - Coeur Battant EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ SípGiới tính: NữNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương:...
990,000₫
Louis Vuitton - Contre Moi EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: hương hoa cỏ phương ĐôngGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
8,900,000₫
Louis Vuitton - Contre Moi EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: hương hoa cỏ phương ĐôngGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
990,000₫
Louis Vuitton - Dans La Peau EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: hương Da thuộcGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: tầm...
8,900,000₫
Louis Vuitton - Dans La Peau EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: hương Da thuộcGiới tính: NữNăm ra mắt: 2016Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu hương: tầm...
990,000₫
Louis Vuitton - Fleur Du Desert EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
10,900,000₫
Louis Vuitton - Fleur Du Desert EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques CavallierĐộ lưu...
1,190,000₫
Louis Vuitton - Heures D'Absence EDP - 100ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, gỗ và hổ pháchGiới tính: NữNăm ra mắt: 2020Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques...
9,600,000₫
Louis Vuitton - Heures D'Absence EDP - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ, gỗ và hổ pháchGiới tính: NữNăm ra mắt: 2020Nồng độ: EDPNhà pha chế: Jacques...
990,000₫