Video Intro — Pacinos

JUSTIN TIMBERLAKE HairCut * Blumaan products * Meraki and Monarch

Viết bởi Phan Việt Hưng vào


Kiểu tóc lấy theo cảm hứng của Justin Timberlake với 2 sản phẩm tạo kiểu của nhà Blumaan - Tê giácSư tử

Xem thêm →

Tham quan trụ sở chính của Blumaan cùng anh chàng Joe

Viết bởi Phan Việt Hưng vào
Tags: BlumaanHôm nay Joe sẽ dẫn chúng ta đi tham quan 1 vòng nơi làm việc, và đặt làm trụ sở của Blumaan. Chính là vườn thú, nơi sinh ra và nuôi dưỡng các chú Tê giác, Ngựa và Gấu đó.

Xem thêm →