Orto Parisi

Nước hoa Orto Parisi có tổng cộng hơn 9 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2014 và gần nhất là vào những năm gần đây. Nước hoa Orto Parisi được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Alessandro Gualtieri.

Orto Parisi là hãng nước hoa Hà Lan. Đây là hãng nước hoa Niche. Ngành nghề kinh doanh của Orto Parisi được phân loại vào nhóm Nước hoa.

Orto Parisi

Orto Parisi - Bergamask Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
4,200,000₫
Orto Parisi - Bergamask Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương Cam chanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
890,000₫
Orto Parisi - Boccanera Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Vani hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương:...
4,200,000₫
Orto Parisi - Boccanera Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương Vani hổ pháchGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương:...
890,000₫
Orto Parisi - Brutus Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương dương xỉ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu...
4,200,000₫
Orto Parisi - Brutus Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương dương xỉ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu...
890,000₫
Orto Parisi - Cuoium Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Da thuộcGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2021Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
4,200,000₫
Orto Parisi - Megamare Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Biển xanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
4,900,000₫
Orto Parisi - Megamare Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương Biển xanhGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2019Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
990,000₫
Orto Parisi - Seminalis Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2016Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương:...
4,200,000₫
Orto Parisi - Seminalis Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2016Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương:...
890,000₫
Orto Parisi - Stercus Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa Gỗ và Xạ hươngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ...
4,200,000₫
Orto Parisi - Stercus Parfum - chiết 10ml
Nhóm nước hoa: Hương hoa Gỗ và Xạ hươngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ...
890,000₫
Orto Parisi - Terroni Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Gỗ phương ĐôngGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2017Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương:...
4,200,000₫
Orto Parisi - Viride Parfum - 50ml
Nhóm nước hoa: Hương Gỗ thơmGiới tính: UnisexNăm ra mắt: 2014Nồng độ: ParfumNhà pha chế: Alessandro GualtieriĐộ lưu hương: Trên...
4,200,000₫