Chính sách xử lý khiếu nại

- Chúng tôi luôn xin lắng nghe và tiếp nhận mọi đóng góp ý kiến hay khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Man's Styles.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành sản phẩm, Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành theo đúng chính sách bảo hành từ các Nhà cung cấp sản phẩm cho Man's Styles.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.