Olaplex


Olaplex

Olaplex No.2 - Bond Perfector - Phục hồi liên kết sợi tóc - 525ml
Sản phẩm phục hồi các liên kết lưu huỳnh sâu bên trong sợi tóc, hàn gắn lại các lỗ rỗng...
2,400,000₫
Olaplex No.2 - Bond Perfector - Phục hồi liên kết sợi tóc - chiết 100ml
Sản phẩm phục hồi liên kết của sợi tóc, khôi phục các liên kết lưu hưu bên trong sợi tóc,...
490,000₫
Olaplex No.4 + No.5 - Bond Maintenance - Dầu gội + xả lưu giữ độ liên kết sợi tóc - 250ml
No.4 - No.5 - cặp dầu gội và dầu xả tăng liên kết sợi tóc: cặp dầu gội và dầu...
1,200,000₫
Olaplex No.4 + No.5 - Bond Maintenance - Dầu gội + xả lưu giữ độ liên kết sợi tóc - chiết 100ml
No.4 - No.5 - cặp dầu gội và dầu xả tăng liên kết sợi tóc: cặp dầu gội và dầu...
590,000₫