Video Review — Dầu Gội

Modern Man TV - Review Clay Cleanser + Cleansing Oil - MORRIS MOTLEY

Viết bởi Phan Việt Hưng vào


Bài review chi tiết, và rất khách quan về 2 sản phẩm dầu gội Clay CleanserTreatment Cleansing Oil đến từ Youtuber nổi tiếng, chuyên review về các sản phẩm Tóc tai Mike Smith - với biệt danh Modern Man TV 

Xem thêm →