F & Fukaeri handmade co

F & Fukaeri handmade co

Pina Colada - texturizing spray - 100ml
• p i n a - c o l a d abarbershop texturizing spray____________________bắt đầu từ mùa hè 2018 này...
160,000₫
The Tonic - Hair Treatment Oil - 50ml
• the Tonichair treatment oilhandcrafted in Vietnam by F&Fukaeri.____________________một sự thay đổi cho sản phẩm của F&Fukaeri trong tháng này...
190,000₫
The Tonic - Hair Treatment Oil - 100ml
• the Tonichair treatment oilhandcrafted in Vietnam by F&Fukaeri.____________________một sự thay đổi cho sản phẩm của F&Fukaeri trong tháng này...
320,000₫
Arabian Nights - Treatment & PreStyling Hair Tonic - 100ml
Arabian Nights là sản phẩm hair tonic được làm hoàn toàn với những nguyên liệu dạng tinh dầu 100% organic chiết...
300,000₫
Minimal - 50g
•[ M I N I M A L ]là sản phẩm fiber cream của by f & fukaeri handmade co....
200,000₫
Dirty Tricks - 100g
•[ D I R T Y T R I C K S ]là sản phẩm Matte Paste của f &...
380,000₫
The Balance - 50g
• the B A L A N C E medium/firm hold oilbased pomadelà sự kết hợp hoàn hảo cho các...
200,000₫
The Balance - 100g
• the B A L A N C E medium/firm hold oilbased pomadelà sự kết hợp hoàn hảo cho các...
330,000₫
The ImBalance - 50g
•[ the I M B A L A N C E ]là pomade homebrew gốc petro , có chứa những...
200,000₫
The ImBalance - 100g
•[ the I M B A L A N C E ]là pomade homebrew gốc petro , có chứa những...
330,000₫
Retro - 100g
•[ R E T R O ]là sản phẩm pomade homebrew gốc nước dạng kem của chúng tôi , thành...
330,000₫
Cigar Maniac - 100g
•[ C I G A R M A N I A C ]là sản phẩm pomade homebrew gốc nước dạng...
400,000₫