Video Review — Creme

1991 BarberShop * Side Part HairStyle * Pacinos Full line of products

Viết bởi Phan Việt Hưng vào


1991 BarberShop - số 9 Chợ Gạo

Kiểu tóc Side Part bồng bềnh, tự nhiên dưới tay kéo của Barber Hùng Xế, mẫu Mạc Ngôn Hy

Xem thêm →